Loading Laddar...
 

2019-05-27

 

Som ni har informerats om tidigare innebär konkursen att ni inte kommer att få de körlektioner m.m. som ni har betalat för och att ni får en motsvarande s.k. oprioriterad fordran i konkursen.

Det är min rekommendation att ni kontaktar er bank för att undersöka möjligheten att göra en reklamation av er förskottsbetalning för att den vägen om möjligt få tillbaka det ni har betalat.

 

2019-05-24

Ni informeras härmed om att Norrestads Trafikskola AB har försatts i konkurs vid Lunds tingsrätt med advokat Martin Gynnerstedt som konkursförvaltare. Verksamheten har upphört i och med konkursutbrottet.

Ni som har betalt i förskott för körlektioner/halkbana/uppkörning m.m. Tyvärr kommer ni inte att få tillgång till de körlektioner/halkbana/uppkörning m.m. som ni har betalt för utan ni har istället en oprioriterad fordran på bolaget. Konkursförvaltaren har fått tillgång till en förteckning över er kunder, er adress samt storleken på er fordran.

Det är ännu osäkert om det blir utdelning till oprioriterade borgenärer men för det fall att det blir aktuellt kommer ni att erhålla information om detta från Lunds tingsrätt. Det är då viktigt att ni bevakar er fordran direkt till tingsrätten för att ni ska ha en möjlighet att få ersatt i vart fall en del av er fordran.

För det fall att ni vill kontrollera att ni är upptagna med rätt belopp och rätt adress får vi be er kontakta advokat Britta Andersson på britta.andersson@tragardh.se